Święto Policji w radzyńskiej komendzie - Aktualności - KPP Radzyń Podlaski

Aktualności

Święto Policji w radzyńskiej komendzie

Data publikacji 12.07.2017

Wczoraj w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Policji w Radzyniu Podlaskim odbyła się uroczystość z okazji Święta Policji. Podczas akademii z rąk Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie nadkom. Jerzego Czebreszuka, 37 funkcjonariuszy otrzymało nominacje na wyższe stopnie policyjne. Wręczone zostały również nagrody i podziękowania. Na zakończenie przedstawiciele zaproszonych gości na ręce komendanta radzyńskiej jednostki przekazali gratulacje wszystkim policjantom, policjantkom i pracownikom Policji dziękując za pomoc niesioną mieszkańcom powiatu.

W tym roku obchodzimy 98 rocznicę powstania Polskiej Policji. 24 lipca to dla wszystkich policjantek i policjantów nieprzypadkowa data. Tego dnia w 1919 roku powołano Policję Państwową, która stała na straży bezpieczeństwa i porządku publicznego w II Rzeczypospolitej. Upamiętnieniem tego wydarzenia radzyńscy funkcjonariusze uczcili wczoraj swoje święto, na którym gościli Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie nadkom. Jerzego Czebreszuka, Starostę Radzyńskiego Luciana Kotwice, Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski Jerzego Rębek, przedstawicieli samorządów oraz  służb działających na terenie powiatu radzyńskiego.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie nadkom. Jerzemu Czebreszuk przez dowódcę uroczystości podkom. Krzysztofa Jonasza. Następnie po przywitaniu zaproszonych gości, głos zabrał Komendanta Powiatowy Policji w Radzyniu Podlaskim mł. insp. Zbigniew Krzos, który dziękował funkcjonariuszom za pełnioną służbę oraz gratulował wszystkim wyróżnionym i nominowanym policjantom życząc dalszej wytrwałości i dziękując za osiągnięte wyniki
i zaangażowanie w służbie.

Podczas uroczystości wręczone zostały nominacje na wyższe stopnie policyjne. Łącznie awansowanych zostało 37 policjantów. Poza mianowaniem funkcjonariuszy na wyższe stopnie służbowe Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie insp. Paweł Dobrodziej przyznał pięciu funkcjonariuszom nagrody za ponadprzeciętne zaangażowanie, własną inicjatywę w służbie oraz wzorowe wykonywanie zadań służbowych.

Po wręczonych awansach głos zabrał Zastępca Komendant Wojewódzki  Policji w Lublinie nadkom. Jerzy Czebreszuk, który pogratulował wszystkim wyróżnionym i nominowanym policjantom życząc dalszej wytrwałości i dziękując za osiągnięte wyniki i zaangażowanie w służbie.

Na zakończenie przedstawiciele zaproszonych gości na ręce komendanta radzyńskiej jednostki przekazali gratulacje wszystkim policjantom, policjantkom i pracownikom Policji dziękując za pomoc niesioną mieszkańcom powiatu.