Debata społeczna w Wohyniu - Aktualności - KPP Radzyń Podlaski

Aktualności

Debata społeczna w Wohyniu

Data publikacji 25.11.2017

POROZMAWIAJMY O BEZPIECZEŃSTWIE – MOŻESZ MIEĆ NA NIE WPŁYW. Pod takim hasłem wczoraj w sali Urzędu Gminy w Wohyniu odbyła się zorganizowana przez Komendę Powiatową Policji w Radzyniu Podlaskim debata społeczna poświęcona bezpieczeństwu na terenie gminy Wohyń. Spotkanie to miało na celu zdiagnozowanie problemów i oczekiwań społeczeństwa oraz wypracowanie modelu współpracy Policji i samorządu na rzecz poprawy bezpieczeństwa na podległym terenie.

Wczoraj w  Urzędzie  Gminy w Wohyniu rozpoczęła się debata społeczna dotycząca bezpieczeństwa mieszkańców gminy Wohyń. W spotkaniu udział wzięli: Komendant Powiatowy Policji w Radzyniu Podlaskim insp. Zbigniew Krzos, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Radzyniu Podlaskim kom. Mariusz Kononiuk, naczelnicy wydziałów komendy powiatowej oraz dzielnicowi powiatu radzyńskiego. W debacie uczestniczyli także: Wójt Gminy Wohyń Pan Stanisław Jóźwik wraz z pracownikami gminy, radni, sołtysi oraz zaproszeni goście. Celem spotkania było włączenie obywateli w wypracowanie lokalnych rozwiązań zmierzających do wzrostu poczucia bezpieczeństwa.

Komendant Powiatowy Policji w swoim wystąpieniu przedstawił efekty pracy radzyńskich policjantów oraz wprowadził zgromadzonych w tematykę spotkania. W prezentacji nie zabrakło również informacji o działaniach profilaktycznych, które prowadzone były na terenie gminy Wohyń, jak też zagadnień dotyczących bezpieczeństwa na drodze.

W dalszej części spotkania I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Radzyniu Podlaskim omówił funkcjonowanie narzędzia jakim jest "Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa", która stanowi wsparcie Policji na rzecz diagnozowania istniejących zagrożeń. Uczestnicy debaty dowiedzieli się jak szybko i w prosty sposób mogą nanieść na mapie miejsce w którym występują potencjalne zagrożenia oraz w jaki sposób odczytywać informacje zawarte w aplikacji. Wczorajsze spotkanie było również doskonałą okazją do przybliżenia mieszkańcom jak łatwo i szybko można odnaleźć kontakt do swojego dzielnicowego czy też dotrzeć do najbliższej jednostki Policji w kraju. Te udogodnienia możliwe są dla wszystkich, którzy w swoich telefonach komórkowych zainstalują bezpłatną aplikację "Moja Komenda".

Następnie Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego omówił działania profilaktyczne na rzecz poprawy bezpieczeństwa osób pieszych pod nazwą „Odblaskowa gmina” oraz „Świeć przykładem” zachęcając uczestników debaty do korzystania z elementów odblaskowych. Ponadto każdy z uczestników debaty został obdarowany przez funkcjonariuszy odblaskową opaską.

Później rozpoczęła się dyskusja, zebranych na spotkaniu. Uczestnicy debaty mogli również wypełnić ankiety dotyczące oceny stanu bezpieczeństwa, jak również oczekiwań wobec naszej służby. Wszystkie uwagi, propozycje, jak również wnioski zawarte w ankiecie wypełnionej przez uczestników, po przeanalizowaniu zostaną wykorzystane przez policjantów w czasie codziennej służby.