Niewybuchy znalezione w lesie - Aktualności - KPP Radzyń Podlaski

Aktualności

Niewybuchy znalezione w lesie

Data publikacji 03.10.2018

Bomba lotnicza, pociski do granatnika, granat moździerzowy, stabilizator granatu moździerzowego to przedmioty znalezione w kompleksie leśnym w m. Bedlno Radzyńskie, gm. Radzyń Podlaski. O znalezisku poinformował policjantów przypadkowy przechodzień. Mundurowi zabezpieczyli niewybuchy do czasu przybycia patrolu saperskiego.

Do zdarzenia doszło wczoraj w miejscowości Bedlno Radzyńskie, gm. Radzyń Podlaski. Dyżurny radzyńskiej jednostki został poinformowany, że w lesie, przypadkowy przechodzień znalazł przedmioty przypominające niewybuchy. Na miejsce skierowany został policjant z grupy rozpoznania minersko-pirotechnicznego, który potwierdził zgłoszenie.

Okazało się, że znalezione przez mężczyznę przedmioty to bomba lotnicza, pociski do granatnika, granat moździerzowy, stabilizator granatu moździerzowego pochodzące prawdopodobnie z okresu II wojny światowej. Mundurowi zabezpieczyli znalezisko do czasu przybycia na miejsce patrolu rozminowania z Jednostki Wojskowej w Chełmie.

Nawet stare i zardzewiałe stanowią śmiertelne zagrożenie, dlatego apelujemy do wszystkich, którzy natkną się na tego typu znaleziska, aby pod żadnym pozorem przedmiotów takich nie podnosić, odkopywać, przemieszczać w inne miejsce i manipulować przy nich. W przypadku znalezienia niewypału czy niewybuchu należy niezwłocznie powiadomić służby, a miejsce takie zabezpieczyć przed przypadkowym dostępem osób postronnych.