WYDZIAŁ PREWENCJI - Wydział Prewencji - KPP Radzyń Podlaski

Wydział Prewencji

WYDZIAŁ PREWENCJI

  3. Wydział Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Radzyniu Podlaskim

 
Adres: 21 - 300 Radzyń Podlaski, ul. Warszawska 100 a
Kontakt (sekretariat):
tel. 83-351-22-57
 

Kadra Wydziału Prewencji :

 

NACZELNIK  WYDZIAŁU  PREWENCJI

podinsp. Tomasz Uchaniuk

tel. 083 351 22 07

 

ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU PREWENCJI

asp. szt. Andrzej Kusyk

tel. 083 351 22 77

 

ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU PREWENCJI

kom. Krzysztof Jonasz

 tel. 083 351 22 41

W SKŁAD WYDZIAŁU WCHODZĄ:

.  W skład Wydziału W

                             * Zespół do spraw Wykroczeń

                             * Zespół Patrolowo - Interwencyjny

                             * Zespół Dyżurnych

                             * Zespół do spraw Profilaktyki Społecznej

                             * Zespół Dzielnicowych

                             * Zespół Przewodników Psów Służbowych