PRZEMOC W RODZINIE - Przemoc w rodzinie - KPP Radzyń Podlaski

Przemoc w rodzinie

PRZEMOC W RODZINIE

Co należy wiedzieć o przemocy w rodzinie ?

Co to jest przemoc?

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, przemoc jest to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesna, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.
 

Jakie formy przyjnuje przemoc w rodzinie?

 • przemoc fizyczna: popychanie, odpychanie, obezwładnianie, przytrzymywanie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie, użycie broni, porzucanie w niebezpiecznej okolicy, nieudzielanie koniecznej pomocy, itp.
 • przemoc psychiczna: wyśmiewanie, narzucanie własnych poglądów, stała krytyka, wmawianie choroby psychicznej, izolacja społeczna (kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi osobami), domaganie się posłuszeństwa, ograniczanie snu i pożywienia, degradacja werbalna (wyzywanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie),stosowanie gróźb, itp.,
 • przemoc seksualna, np. wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi, sadystyczne formy współżycia seksualnego, demonstrowanie zazdrości, krytyka zachowań seksualnych kobiety, itp.
 • przemoc ekonomiczna, np. odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, nie zaspokajanie podstawowych, materialnych potrzeb rodziny, itp. Zaniedbywanie: nieprawidłowe wypełnianie funkcji opiekuńczych lub opiekuńczo – wychowawczych.

Pamiętaj !

Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich.
 

Gdzie szukać pomocy?

 

OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE

DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

NIEBIESKA LINIA

800-120-002

(płatny tylko pierwszy impuls) czynny od poniedziałek - sobota: 10.00-22.00

niedziele i święta - 10.00-16.00 numer płatny: ( 22) 666-00-60

czynny od poniedziałek -piątek: 10.00-22.00

Osoby uwikłane w problematykę:

- alkoholową,

- narkomanię,

- przemoc domową

z terenu Radzynia Podlaskiego mogą korzystać z usług następujących instytucji:

 

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radzyniu Podlaskim
  ul. Lubelska 5
  tel. (83) 352 72 66
  email. pcpr.radzyn@pra.pl

 

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyniu Podlaskim
  ul. Warszawska 32
  tel. (83) 413 17 64
  email. mopsradzyn@poczta.fm

 

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyniu Podlaskim
  ul. Warszawska 32
  tel. (83) 413 18 12, 413 18 13
  e-mail: gops@radzynpodlaski.pl

 

 

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ulanie- Majoracie
  Ulan- Majorat 57
  (83) 351 80 91 wew. 31
  e-mail: ulan-majorat@ops.pl

 

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borkach
  ul. II Armii WP 41
  tel. (081) 857 42 77
  e-mail:gops@borkiradzynskie.pl

 

 

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wohyniu
  ul. Radzyńska 2
  tel. (83) 353 07 59, (83) 353 03 48
  email: gops@wohyn.home.pl

 

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Komarówce
  ul. I Armii WP 13
  tel. (83) 353 54 81
  email: komarowka@ops.pl

 

 • Oddział Terapii Uzależnień przy SP ZOZ Radzyń Podlaski
  ul. Wisznicka 111
  tel. (83) 413 23 57
   
   
 • Komenda Powiatowa Policji w Radzyniu Podlaskim
  ul. Warszawska 100 a
  tel (83) 351 22 10


   
 • Prokuratura Rejonowa w Radzyniu Podlaskim
  ul. Wyszyńskiego 5
  tel. (83) 313 35 00


   
 • Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim
  ul. Wyszyńskiego 5
  tel. (83) 313 30 01

 

 

Organizacje pozarządowe świadczące usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie:

 • Stowarzyszenie Osób Współuzależnionych i Doświadczających Przemocy w Rodzinie "NADZIEJA"
  21-300 Radzyń Podlaski ul. Bulwary 12A (przy Dziennym Środowiskowym Domu Samopomocy)
  tel. (83) 352 80 29
 • Klub Abstynenta "STOP"
  21-300 Radzyń Podlaski ul. Jana Pawła II 4

 

Informacja dla osób pokrzywdzonych przestepstwem

 

 • Telefon alarmowy 997, 112 – całodobowo

 • Twoja interwencja spowoduje wszczęcie procedury „Niebieskie Karty” oraz zostaną podjęte działania mające na celu powstrzymania aktu przemocy.

  Uruchomienie działań nie wymaga zgody osoby doświadczającej przemocy.

  Przemoc nie ma usprawiedliwienia,szczególnie ta wobec dzieci.

  Reaguj, na przemoc, nie bądź obojętny!

JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM - PAMIĘTAJ ! MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC

 

Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna. W całej Polsce działają podmioty – przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielanie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Pamiętaj! Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem i potrzebujesz pomocy, zwróć się do takiego podmiotu.

Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów, dostępna jest na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w zakładce: Działalność/Pokrzywdzeni przestępstwem oraz na stronie internetowej dla osób pokrzywdzonych www.pokrzywdzeni.gov.pl