ZIELONA STREFA - Zielona strefa - KPP Radzyń Podlaski

Zielona strefa

ZIELONA STREFA

Zielona strefa" powstała z myślą o ochronie zwierząt i środowiska naturalnego. Jeśli posiadasz informacje o znęcaniu się nad zwierzętami poprzez m.in. torturowanie, zabijanie, przetrzymywanie ich w niewłaściwych warunkach bytowania, oraz oferowaniu do sprzedaży lub kupna zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem skontaktuj się z Policją.

 

Policja wzorem innych instytucji, wyrażając szczególną troskę o zwierzęta oraz pragnąc zapewnić im lepszą ochronę jako istotom czującym, włącza się w działania ukierunkowane na zwalczanie nieludzkiego ich traktowania.

 

 

Nie bądź obojętny – zareaguj! jeżeli masz informację o popelnionych przestępstwach i wykroczeniach przeciwko zwierzętom i srodowisku naturalnemu wyślij informację na adres: 

 

zielonastrefa.kppradzynpodlaski@lu.policja.gov.pl

 

Ustawa o ochronie zwierząt: 

http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19971110724&type=3

 

Ustawa o ochronie przyrody:

http://www.mos.gov.pl/g2/big/2009_05/68ca5e6eea103f10726b2df8095b4405.pdf